Home

16 sites te ontdekken

Erfgoed van

het dorp Halanzy

Mijn van Bois-Haut d'Halanzy

De mijn van Fays d’Halanzy

De schachten van Musson

De mijnbouw

Gedenksteen

Guy de Larigaudie

Grand Bois van Musson

150 jaar staal in Gorcy

De omschakeling van Gorcy

Het sterke ijzer

van Saint Pancré

Saint-Deniskerk

Het kruis van Saint-Denis

d’Houdlémont

De wastunnel

van Ville-Houdlémont

De beschermende boomgaard

van Ville-Houdlémont

Doodlopende straat van

de toren en de kerk

in Saint-Pancré

Bois de la Cure

in Saint-Pancré

Onze partners

FR

EN

|

|

DE

|

NL

MOEILIJKHEIDS-

GRAAD

TOEGANKELIJKHEID

Het sterke ijzer
van Saint-Pancré

Het Lotharingen van het ijzer is vooral bekend vanwege de «Minette», oölitisch ijzererts dat relatief ijzerarm is.

De laag met sterk ijzer van Saint Pancré heeft een ijzererts geleverd dat veel rijker was aan ijzer, arm aan fosfor en smeedbaar en resistent ijzer opleverde.

Terwijl de minette afkomstig is uit een afzetting die plaatsvond in de zee tijdens de Jura, is sterk ijzer een alluviaal ijzererts dat gevormd wordt met ijzerhydroxidekorrels die afgezet zijn in een karst in de loop van het tertiaire tijdperk.

 

De ijzererts wasplaatsen

Om bewerkt te kunnen worden in de ovens moest de ijzererts gereinigd worden van van klei en zand, waar het mee bedekt is. Om economische reden werd deze handeling zo dicht mogelijk bij d mijn uitgevoerd, in de aanwezige wasbakken die gevoed worden door de bronnen van de helling.

Voor één voertuig met gewassen sterk staal gooide men vijftien tot twintig voertuigen met nutteloos materiaal in de beken.

 

De gouverneur van de Belgische provincie Luxemburg klaagt tot 1865 over de wasbakken van Saint-Pancré en van Buré die de beken de Béveaux en de Vire vervuilen.

 

De wastechniek was rudimentair : de wassers schudden het ijzererts in een houten bak met behulp van een instrument genaamd «riaule».

 

Het erfgoed

Langs de hele route op het oude mijnbouwterrein van St Pancré die voert naar de ijzerertswasbakken, kunt u genieten van het gerestaureerde erfgoed (kruisbeelden, wasbakken, de St-Remykerk, enz.). Dit hedendaags erfgoed van het ontginnen van sterk ijzer wordt ook weerspiegelt door het directe verband met het leven in de open lucht van de uitbaters van de mijn en de ambachtslieden in die tijd.