Home

16 sites te ontdekken

Erfgoed van

het dorp Halanzy

Mijn van Bois-Haut d'Halanzy

De mijn van Fays d’Halanzy

De schachten van Musson

De mijnbouw

Gedenksteen

Guy de Larigaudie

Grand Bois van Musson

150 jaar staal in Gorcy

De omschakeling van Gorcy

Het sterke ijzer

van Saint Pancré

Saint-Deniskerk

Het kruis van Saint-Denis

d’Houdlémont

De wastunnel

van Ville-Houdlémont

De beschermende boomgaard

van Ville-Houdlémont

Doodlopende straat van

de toren en de kerk

in Saint-Pancré

Bois de la Cure

in Saint-Pancré

Onze partners

FR

EN

|

|

DE

|

NL

MOEILIJKHEIDS-

GRAAD

TOEGANKELIJKHEID

De beschermende
boomgaard van

Ville-Houdlémont

In 2006 hebben de CC2R en «Meuse Nature Environnement» hebben een Verbeteringsprogramma van boomgaarden ingesteld. Met de financiële ondersteuning van de Europese Unie (EOGFL), de regio Lotharingen en de staat (DIREN) zijn er beschermde boomgaarden gecreëerd in de gemeentes Villers de Chèvre, Beuveille en Ville-Houdlémont.

 

Het doel van deze operatie :

Veranderingen in de levenswijze en landbouw en verlies van traditionele techniek en knowhow zijn de voornaamste oorzaken van de geleidelijke terugloop van familieboomgaarden in Lotharingen.

 

De verwachtingen van het zijn sterk :

• wens om een stukje van hun geschiedenis terug te winnen,

• opnieuw leren snoeien en overplanten, de variëteiten, hun gebruik, enz, beter leren kennen.

 

Door het zich opnieuw toe-eigenen van hun eigen erfgoed kunnen de inwoners tegenwoordig een rijke en diverse boomgaard in eer herstellen en in stand houden. Het waarderen van een regionaal erfgoed is de voornaamste focus van een OPAV

 

De beweegredenen :

-Vormen

-Sensibiliseren

-Adviseren

-Restaureren

-Verplanten

-Onderhouden

 

De doelen van de opav

• Een typisch element van de landschappen van Lotharingen restaureren

• De aan deze omgeving gerelateerde biodiversiteit behouden (variëteit aan fruit, fauna, flora)

• Beantwoorden aan nieuwe verwachtingen die gerelateerd zijn aan boomgaarden

•Het volk betrekken en de knowhow overbrengen

 

Verzamelde berichten op de officiële website van de Maas-natuuromgeving 

(http  ://mne.asso.free.fr/verger-opav.html)

Sorten : 

-Appelbomen

-Pruimenbomen

-Perenbomen

-Kersenbomene

 

-Kwetsbomen

-Hazelaar

-Notenboom

-Mispel